Dariusz Kwiatkowski

Kwiatkowski Dariusz, dr hab., prof. UAM;  prezbiter diecezji kaliskiej. Obecnie pracuje w WSD w Kaliszu i jest adiunktem Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Jest redaktorem naukowym „Kaliskich Studiów Teologicznych”. E-mail: kwiatkowski@post.pl 

Box PDF