Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej WT UO

Liturgia Sacra jest półrocznikiem Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Jego misją jest naukowa refleksja nad zagadnieniami z dziedziny liturgii, muzyki i szeroko pojętej sztuki różnych obrządków chrześcijańskich.


Liturgia Sacra is a research periodical addressed to everyone who has interests in the Christian Liturgy, Music and Art. Published by the Faculty 

of Theology, University of Opole (Poland).

Czasopismo istnieje od 1995 i znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

W ewaluacji z dn. 26 stycznia 2017 czasopismu przyznano 

10 punktów. 

ISSN 1234-4214                         eISSN 2391-9353

Autorów chcących opublikować artykuł na łamach czasopisma prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z zasadami znajdującymi się w zakładce „Informacje/Dla Autorów" a następnie o przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Redakcja/Editorial Board:

Redaktor naczelny/Editor In Chief: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, University of Opole
Z/ca redaktora naczelnego/Vice Ed.inCh.: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, University of Wrocław
Sekretarz/Secretary: ks. dr Mateusz Rafał Potoczny, University of Opole

 Adres redakcji/Postal Addresse: 

"Liturgia Sacra"
PL 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a
tel. 77 44 12 789; 77 44 11 502; fax 77 45 49 384

Półrocznik "Liturgia Sacra" indeksowany jest w następujących bazach:

ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=491106

CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8d30cfac-5782-466c-a409-b6ce1db40d1b

CEEOL: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=770

IndexCopernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=685

Redakcja

Informacje o redakcji

Więcej

Wydawca

Informacje o wydawcy.

Więcej

Dla autorów

Informacje dla autorów.

Więcej

O czasopiśmie

Informacje o czasopismie.

Więcej

Box PDF