Piotr Wiśniewski

PIOTR  WIŚNIEWSKI , ks. dr hab.; ur. 1972, muzykolog, absolwent Instytutu Muzykologii KUL (2004), Kierownik Katedry Polifonii Religijnej IM KUL, członek Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Koś cielnych, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano  (Deutschsprachige Sektion ), Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów). W badaniach naukowych podejmuje m.in. zagadnienia zwią zane z postgregoriań ską  monodią  liturgiczną  w Polsce w źródłowych zabytkach średniowiecznych oraz wybrane problemy współczesnej polskiej muzyki kościelnej.

Box PDF