Processionale z klasztoru OO. Karmelitów w Oborach

Processionale from the monastery of the Carmelite order in Obory

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Box PDF