Daniel Brzeziński (Wydział Teologiczny UMK, Toruń)

Daniel BRZEZIŃSKI, prezbiter diecezji płockiej; dr hab. nauk teologicznych; dr liturgiki; pracownik naukowy i senator Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; profesor w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie; kustosz Kapituły Katedralnej Płockiej; przewodniczący Komisji Liturgicznej Diecezji Płockiej; wiceprezes toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego; członek Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 

Box PDF