Sławomir Jeziorski (WSD Rzeszów)

Sławomir Jeziorski, dr, prezbiter diecezji rzeszowskiej, absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego przy Ateneum Św. Anzelma w Rzymie (doktorat w 2017), prefekt oraz wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. E-mail: sjeziorski@gmail.com

Box PDF