The Church and the Liturgy in the Contemporary World

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 441 - 454

Publikacja w numerze Rok XXV (2019) nr 54

Autor Sławomir Jeziorski (WSD Rzeszów)

Streszczenie:

Abstrakt

Kościół i liturgia we współczesnym świecie

 Pytanie o kształt celebracji liturgicznej często powraca w dyskusji pastoralnej. Odpowiedzi jednak, które prowokuje, nie zawsze wynikają z refleksji, która uwzględniałaby zarówno kontekst kulturowy, jak i wymiar teologiczny liturgii. 

Niniejszy artykuł jest próbą takiego poszukiwania odpowiedzi na pytanie o liturgię we współczesnym świecie, które uwzględniałoby zarówno aktualną kulturę i właściwą mu mentalność, nie pomijając zarazem tego, co istotne dla celebrowanego misterium.

Wobec tego, w artykule zostaje zarysowana charakterystyka współczesnej epoki i jej wpływ na myślenie kościelne. Dopiero na tak zarysowanym tle przedstawione jest to, co wydaje się być dzisiaj nieodzowne dla celebracji, a co wynika z samej jej treści teologicznej: bezinteresowność, wolność, piękno i witalność.

 

Słowa kluczowe: indywidualizm, konsumpcjonizm, liturgia, misterium paschalne, bezinteresowność, wolność, piękno, witalność.

 

Abstract. The question about the ideal shape of liturgical celebration often arises in pastoral discussions. However, the answers resulting from these discussions have been born, not always from reflections which considered both the cultural context and the theological dimension of liturgy.

This paper is an attempt to research possible answers to the question about what form of liturgy the Church should celebrate in the contemporary world, a form which would consider our present culture and its modern mentalities without omitting the crucial elements/components of the mystery being celebrated.

The discussions in this paper will describe the characteristics of recent times and their influence on ecclesial thought. Only on that landscape will be presented what factors seem to be necessary for today’s liturgical celebrations and what characteristics are inherent in theological content: selflessness, freedom, beauty and vitality.

 

Keywords: individualism, consumerism, liturgy, paschal mystery, selflessness, freedom, beauty and vitality.

Box PDF