Piotr Szukiel

Piotr Szukiel, (ur. 1984) doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jego głównych zainteresowań badawczych należy średnio- wieczna liturgia diecezji wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku. Obecnie opracowuje monografię średnio- wiecznej liturgii w tym klasztorze w oparciu o nieznany dotąd liber ordinarius opactwa z 1440 r.

E-mail: piotrszukiel@gmail.com

Box PDF