Mirosław Kowalski

MIROSŁAW  KOWALSKI , dr; prezbiter diecezji kieleckiej; asystent w Katedrze Liturgiki Pastoralnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, wykładowca Liturgiki w Wyż szym Seminarium Duchownym w Kielcach. E-mail: kowalm@vp.pl.

Box PDF