Rzeczywistość grzechu i praktyki pokutne w Paenitentiale Vigilanum (albeldense)

The Reality of Sin and Penitential Practices in the Paenitentiale Vigilanum (Albeldense) (Sum.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 113 - 126

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Dariusz Kwiatkowski

Box PDF