Razem czy osobno? O pewnym aspekcie modalności antyfon Officium Divinum

Together or separate? On a certain aspect of the modality of the antiphons of the officium divinum

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 177 - 188

Publikacja w numerze Rok XXII (2016) nr 47

Autor Czesław Grajewski

Box PDF