Kształtowanie się kultu i nauki o Maryi — „Róży Duchownej”

The development of the cult and teaching about Mary — “the Mystical Rose”

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 427 - 448

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 40

Autor Adam Wojtczak OMI

Box PDF