Robert Bartkowski

Robert BARTKOWSKI –licencjat historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim; magister teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; mgr-lic. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i doktorant w Katedrze Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków; absolwent Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; absolwent studiów podyplomowych z Zarządzania i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Akademia Dziedzictwa” Międzynarodowego Centrum Kultury, Uniwersytetu Ekonomicznego i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w Krakowie. Przygotowuje dysertację doktorską z zakresu historii sztuki sakralnej w której przestrzeni badawczej, zajmie się dziś w zasadzie nieobecnymi ale historycznie na Śląsku oraz w innych regionach Polski niezwykle popularnymi przedstawieniami Czternastu Świętych Wspomożycieli od czasów średniowiecza po barok kontrreformacyjny. E-mail: robartkowski@gmail.com.

 

Box PDF