Michał Sadowski

Michał Sadowski, dr, prezbiter diecezji włocławskiej, wykładowca teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sekretarz wydziałowego kwartalnika „Teologia i Człowiek”. (email: michalsadowski@umk.pl).

 

Box PDF