Fergus Ryan OP

Fergus Ryan OP, dr liturgii, prezbiter, członek Zakonu Kaznodziejskiego. Wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym (PIL) w Rzymie. E-mail: fergusryanop@gmail.com

ORCID 0000-0003-1595-7991

Box PDF