Bogusław Migut

Bogusław Migut, prezbiter, dr. hab., prof. KUL, kierownik Katedry Teologii Liturgii i dyrektor Instytutu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologii KUL w Lublinie; bmigut@kul.pl

Box PDF