Susi Ferfoglia (UPJPII Kraków)

Susi ferfoglia, prof. UPJPII – nauczyciel akademicki (s. dr hab. UPJPII w Krako- wie), organistka, gregorianistka, kierownik artystyczny żeńskiego zespołu wokal- nego Flores Rosarum. W swojej pracy zajmuję się śpiewem gregoriańskim, łącząc pracę badawczą z wykonawstwem w optyce semiologicznej. Szczególnie miejsce w jej poszukiwaniach artystyczno-badawczych zajmuje muzyka św. Hildegardy z Bingen oraz śpiewy zawarte w polskich średniowiecznych rękopisach liturgiczno-muzycznych. Od roku akademickiego 2016/2017 jest kierownikiem Studiów Podyplomowych z Monodii Liturgicznej. W latach 2017–2019 uczęszczała na studia z Paleografii i semiologii gregoriańskiej w Conservatorio di Musica w Lugano w Szwajcarii, które ukończyła z wyróżnieniem w 2019 r. W roku 2018 została od- znaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pols

Box PDF