Sławomir Pawiński

Sławomir Pawiński (1970), dr, prezbiter diecezji opolskiej, adiunkt w Katedrze Homiletyki i Środków Przekazu Wiary Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (od 2002 r.); studia specjalistyczne z homiletyki odbył na KUL w latach 1997–2001. Od 2008 roku proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej. E-mail: pawinski@go2.pl.

Box PDF