Rudolf Pierskała

dr hab., biskup pomocniczy diecezji opolskiej

Box PDF