Piotr Ziętek-Krysiński

Piotr Ziętek-Krysiński, (1982), mgr sztuki (UZ), dr nauk humanistycznych w zakresie muzykologii – historii (KUL). Zainteresowania badawcze autora skupiają się wokół średniowiecznych źródeł liturgiczno-muzycznych i dotyczą zarówno liturgii przedtrydenckiej, problematyki chorałowej, jak również samej materii rękopiśmiennych zabytków (kodykologia i paleografia). Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre) – sekcja polska.

Box PDF