Piotr Kierpal

Prezbiter diecezji opolskiej. Ukończył studia magisterskie z teologii (2007) oraz licencjackie z muzykologii (2013) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opol- skiego. W 2014 r. uzyskał na tej samej uczelni Licencjat Rzymski nauk teologicznych. 

Box PDF