Mariusz Pucia

Mariusz Pucia, dr, klarnecista, etnomuzykolog, adiunkt w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. Od 1999 r. prowadzi samodzielne i we współpracy z różnymi ośrodkami badawczymi eksploracje terenowe społeczności rdzennych w kierunku tradycyjnego materiału muzycznego w regionach: Lubelszczyzna, Podlasie, Huculszczyzna (Ukraina), Śląscy Teksańczycy (Stany Zjednoczone), koncentrując się̨ zwłaszcza na zagadnieniach związanych z muzyczną kulturą tradycyjną Śląska Opolskiego. Współautor kilku projektów badawczych i popularyzatorskich oraz wydawnictw. Prowadzi regularną działalność koncertową jako muzyk-instrumentalista oraz w ramach kameralnych zespołów: wokalnego, którego jest założycielem i dyrygentem a także wokalno-instrumentalnego, wraz z Anną Dzwonkowską-Pucia i Dariuszem Kownackim. 

ORCID: 0000-0001-6713-8221

Box PDF