Maciej H. Dąbrowski

Maciej H. Dąbrowski, licencjat teologii biblijnej (PWT we Wrocławiu), magister teologii (PWT we Wrocławiu), licencjat kultury śródziemnomorskiej (UWr), doktorant teologii biblijnej (PWT we Wrocławiu). Absolwent studiów podyplomowych z bizantynistyki (IAiE PAN). Studiował również filologię klasyczną oraz archeologię (UWr oraz UT2J). Do kręgu jego zainteresowań naukowych należą m.in.: historia starożytna i średniowieczna, literatura łacińska, religie starożytne, recepcja mitów antycznych, edukacja starożytna, epigrafika łacińska, archeologia, teologia bizantyjska i rzymska, biblistyka, liturgia bizantyjska i rzymska, historia Kościoła. Na polu dydaktycznym zajmuje się nauczaniem języków (łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, polskiego dla cudzoziemców) oraz wykładaniem religii starożytnych. E-mail: maciejhdabrowski@gmail.com

Box PDF