Czesław Krakowiak

ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Przewodniczący Sekcji Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce, Konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. Członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL i Komisji Teologii Oddziału PAN w Lublinie.  Autor ponad 230 artykułów naukowych i licznych haseł w Encyklopedii Katolickiej. Ważniejsze publikacje książkowe: Katechumenat chrzcielny w Kościele posoborowym (2003), Namaszczenie chorych – sakrament uzdrowienia (2005), Sakrament bierzmowania w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce (2005), Sakrament bierzmowania w reformie liturgii II Soboru Watykańskiego (2012), Pokuta i pojednanie w Kościele katolickim (2013), Msze święte z udziałem dzieci (2013), Koncelebracja Mszy świętej i sakramentów (2014), Nikt nie rodzi się chrześcijaninem. Inicjacja chrześcijańska i katechumenat dzieci w wieku szkolnym (2014).

Box PDF