Kazimierz Ginter

Kazimierz Ginter (ur. 1969), prezbiter, profesor teologii liturgicznej na Università Pontificia della Santa Croce w Rzymie, gdzie wykłada m.in. metodologię teologii liturgicznej, historię liturgii, historię ksiąg liturgicznych oraz teologię fundamen- talną. E-mail: k.ginter@pusc.it

Box PDF