Helmut Jan Sobeczko (Uniwersytet Opolski/University of Opole)

Helmut Jan Sobeczko, (1939), prezbiter diecezji opolskiej, protonotariusz apostolski; em. prof. dr hab. UO, studia specjalistyczne z liturgiki KUL (1962–1965) i Papieski Instytut Liturgiczny Sant’Anselmo w Rzymie (1977–1980), dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, Filia KUL w Opolu (1981–1994); dziekan Wydziału Teologicznego UO (1994–2002), kierownik Katedry Liturgiki i Hagiografii UO (1994–2010), dyrektor Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznegoi (1994–2011), redaktor naczelny półrocznika „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” (1995-2016). Członek: Międzynarodowego Stowarzyszenia „Societas Liturgica” (od 1977), Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski (1995–2011); sekretarz Rady Naukowej Episkopatu Polski (1984–1997); wikariusz generalny diecezji opolskiej (2005–2009); dyrektor Studium dla Kandydatów do Diakoantu Stałego (od 2011). Autor licznych publikacji naukowych (ok. 450) z dziedziny teologii liturgii, dziejów liturgii i kultury chrześcijańskiej, recepcji posoborowej reformy liturgicznej w Polsce. E-mail: sobeczko@uni.opole.pl.

Box PDF