Franciszek Wolnik

FRANCISZEK  WOLNIK  — prezbiter, dr hab. prof. UO; historyk Koś cioła i wykładowca na Wydziale Teologicznym UO. Autor licznych publikacji z zakresu historii Koś cioła zwłaszcza na Śląsku.

Box PDF