Edward Wasilewski

 Wasilewski Edward, dr; prezbiter diecezji bydgoskiej; wykładowca homiletyki i teologii przepowiadania w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej, Wyższym Seminarium Duchownym diecezji bydgoskiej oraz w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie; członek Stowarzyszenia Homiletów Polskich. E-mail: edwasil@poczta.onet.pl.

Box PDF