Edgar Sukiennik

absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2009 r. obronił pracę magisterską, a w 2015 r. doktoryzował się na macierzystej uczelni. Głównymi kierunkami jego zaintere- sowań badawczych pozostają dzieje Mazowsza, Dolnego Śląska, obszaru dawnego woj. łę- czyckiego oraz zakonu paulinów. 

Box PDF