Anna Techmańska

Anna Techmańska, pracownik Działu Historii Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, od 1997 r. jego kustosz, zaś od 2001 r. kierownik Działu. Absolwentka Uniwer-sytetu Wrocławskiego (1992) i Uniwersytetu Opolskiego (1996). Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Autorka i współautorka ok. 35 wystaw stałych i czasowych w brzeskim Muzeum. Prowadzi autorskie lekcje muzealne.

Box PDF