Anna Pleskaczewska

ANNA  PLESKACZEWSKA , dr teologii liturgii; doktorat uzyskała na podstawie rozprawy: Rok liturgiczny sakramentem paschalnym w świetle „Mów” św. Leona Wielkiego  w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń skiego w Warszawie; jest autorką  kilku artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych. E-mail: annapleskaczewska@wp.pl.

Box PDF