Andrzej Witko

ANDRZEJ  WITKO  — prezbiter, profesor tytularny nauk humanistycznych, historyk sztuki i teolog duchowości, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych św. Telma w Hiszpanii, Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umieję tności, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN. Napisał ponad czterdzieści książek, wydanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii i na Słowacji, poświęconych głównie historii kultury i sztuki oraz problematyce Bożego Miłosierdzia. Jest autorem libretta do oratorium O, Sancta Caritas  (muz. A. Ż alski), laureatem pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie krasomówczym, nagrody im. Ks. Szczę snego Dettloffa oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów. 


Autor artykułów O domu i bibliotece El Greca

Box PDF