Wokół niektórych współczesnych nieporozumień związanych z teologią i praktyką sakramentu pokuty i pojednania

Über Missverständnisse hinsichtlich der Theologie und der Praxis des Buß- und Versöhnungssakramentes (Zsf.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 31 - 50

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Konrad Glombik

Box PDF