The Unification Mystery of Christ in Church The Orthodox View on the Preparation for Receiving of the Holy Eucharist

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 503 - 521

Publikacja w numerze Rok XXV (2019) nr 54

Autor Ioniţă Apostolache

Streszczenie:

Jednoczące Misterium Chrystusa w Kościele.
Prawosławne spojrzenie na przygotowanie do przyjęcia Najświętszej Eucharystii

Abstrakt

Cel niniejszego studium nakreślony został już w jego tytule: „Jednoczące Misterium Chrystusa w Kościele”. Autor podejmuje tu próbę ujęcia specyfiki prawosławnej z patrystycznego i apologetycznego punktu widzenia. Dlatego też jednym z głównych założeń analizy jest przygotowanie kapłana i wiernych do eucharystycznej części Świętej Liturgii w prawosławiu. W apologetycznym podejściu niniejszego opracowania znajduje się z kolei aktualna interpretacja Sakramentu Ołtarza wraz z Jego koniecznością dla współczesnego społeczeństwa. Ponadto czytelnik znajdzie tu kilka ważnych wskazówek teologicznych dotyczących podjętego zagadnienia.

Słowa kluczowe: Kościół, liturgia, prawosławie, Eucharystia, sakramenty.

Box PDF