O przykładach zastosowania alegoryzmów rememoratywnych w dwóch XVIII-wiecznych kazaniach

The examples of the use of rememorative allegory in two eighteenth-century sermons (Sum.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 101 - 112

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Magdalena Kuran

Box PDF