Mistagogia miejscem kształtowania doktryny sakramentów i formacji chrześcijańskiego życia na przykładzie katechez Cyryla Jerozolimskiego

La mistagogia come luogo formativo della dottrina dei sacramenti e della vita cristiana sull’esempio delle catechesi di Cirillo di Gerusalemme (Som.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 13 - 30

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Krzysztof Frąszczak

Box PDF