Missale speciale vratislaviense z 1470 roku

Missale speciale vratislaviense de l’an 1470 (Rés.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 5 - 12

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Szymon Fedorowicz

Box PDF