Missa pro defunctis Filipa Gotschalka w kontekście tradycji gatunku

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 483 - 498

Publikacja w numerze Rok XXIII (2017) nr 50

Autor Maciej Jochymczyk

Box PDF