Magnificat MM Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Wybrane elementy symbolicznego kształtowania formy

Magnificat MM by Grażyna Pstrokońska-Nawratil — selected elements of the symbolic shaping of form (Sum.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 181 - 200

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Autor Kamila Staśko-Mazur

Box PDF