Kontemplacja oblicza Chrystusa zadaniem i podstawą programów duszpasterskich Kościoła trzeciego tysiąclecia

Contemplation of Christ’s Face — Task and Basis of Priesthood of the Third Millennium Church (Sum.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 373 - 390

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 40

Autor Sławomir Ropiak

Box PDF