Kongresy eucharystyczne jako szczególne formy kultu eucharystycznego. Aspekt prawny

Die Eucharistischen Kongresse als besondere Formen des eucharistischen Kultes. Der rechtliche Aspekt (Zfs.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 391 - 398

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 40

Autor Jerzy Adamczyk

Box PDF