Eucharistic Christ in the Syriac Tradition. The Anaphora of Addai and Mari in his liturgical and dogmatic context

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 19 - 31

Publikacja w numerze Rok XXI (2015), nr 45

Autor Ioniţă Apostolache

Box PDF