Dynamizm sakramentów chrztu i bierzmowania w służbie budowania Kościoła jako domu

The dynamism of the sacraments of Baptism and Confirmation in the service of building the Church as a home (Sum.)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 71 - 84

Publikacja w numerze Rok XVIII (2012), nr 39

Box PDF