Szafarz wystawienia i błogosławieństwa eucharystycznego

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 157 - 168

Publikacja w numerze Rok XXIII (2017) nr 49

Autor Jerzy Adamczyk

Streszczenie:

Szafarzami wystawienia Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwa eucharystycznego są osoby prawnie do tego wyznaczone, zależnie od przyjętych święceń i wykonywanych funkcji. Przedmiotem niniejszego opracowania było zagadnienie szafarza wystawienia i błogosławieństwa eucharystycznego. Zostali kolejno ukazani szafarze zwyczajni wystawienia i błogosławieństwa eucharystycznego: biskup i prezbiter, diakon oraz nadzwyczajni: wierni nie wyświęceni.

Słowa klucze: Najświętsza Eucharystia, biskup, prezbiter, diakon, wystawienie Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwo eucharystyczne

                                               

The Minister of the Eucharistic Exposition and Blessing

 The ministers of the exposition of the Blessed Sacrament and the Eucharistic blessing are the legally appointed people, depending on their Holy Orders and functions which they fulfill in the Christian community. The subject of this paper concerns the role and the rights of the minister of the  Eucharistic exposition and blessing. According to the low of the Catholic Church the ordinary ministers of those sacred functions are bishop, presbyter and deacon. In some specific cases the non ordained faithful can fulfill the service as the extraordinary ministers.

Key words: blessed Eucharist, bishop, priest, deacon, exposition of the blessed Sacrament, eucharistic blessing.

Box PDF