ks. Kazimierz Lijka OMI (UAM)

O. prof. UAM dr hab. Kazimierz Lijka OMI (ur. 1950 r.). Licencjat na Anselmianum w Rzymie, doktorat na KUL-u, habilitacja na WT UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Recenzent tomów Rok XVIII (2012), nr 39

Box PDF