Viktoriya Semenova

Viktoriya Semenowa, mgr lic., doktorantka na Wydziale Teologicznym UPJP II w Krakowie. Wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych św. Tomasza w Kijowie (Ukraina) oraz języka polskiego na Narodowym Uniwersytecie im. M.P. Dragomanova w Kijowie. E-mail: wiktorijasemenowa@gmail.com.

Box PDF