Severius Moses Görgün

SEVERIUS MOSES GÖRGÜN, (ur. 1981) Metropolita i Prymas Antiocheńskiego SyriackiegoKościoła prawosławnego. W 2002 r. ukończył prawosławne studia teologiczne w klasztorześw. Efrema Syryjskiego w Holandii, gdzie złożył śluby zakonne w wieku 19 lat. W 2008 r.ukończył studia teologiczne w klasztorze rzymskokatolickim w Einsiedeln, Szwajcaria. Święceniabiskupie otrzymał w 2007 r. w Kerali (Indie). Jest autorem i redaktorem kilku publikacjiksiążkowych, m.in. współredaktorem wydanej w 2006 r. w języku syriackim Kronikiświata św. Michała Syryjskiego i redaktorem wydań ksiąg liturgicznych Kościoła Antiocheńskiegow języku angielskim (2010) i francuskim (2011), a także syriackim i niemieckim(2011). Jest redaktorem naczelnym prawosławnego miesięcznika duszpasterskiego „Heilin Christus”.

Box PDF