Radosław Chałupniak

RADOSŁAW CHAŁUPNIAK, prezbiter diecezji opolskiej; prof. dr hab. nauk teologicznych, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i wykładowca katechetyki na tym Wydziale, rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej, Europejskiego Forum ds. Szkolnej Lekcji Religii oraz Zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. E-mail: radek@uni.opole.pl

ORCID 0000-0002-3873-5876

Box PDF