Piotr Kulbacki

Ks. dr hab. Piotr Kulbacki (Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL). Prowadzi badania nad zagadnieniami formacji liturgicznej oraz nad dorobkiem pastoralno-liturgicznym ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego, kurator „Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej” (KUL). Kontakt - e-mail: PiotrKulbacki@oaza.pl

Box PDF