Paweł Brudek

Dr, prezbiter diecezji opolskiej. W latach 2007–2011 odbył studia magisterskie z zakresu psychologii na KUL, które ukończył z wyróżnieniem prezentując pracę zatytułowaną Religijność a jakość relacji małżeńskiej. W latach 2011–2015 był uczestnikiem studiów doktoranckich, w czasie których, pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Steuden, napisał rozprawę pt.: Podmiotowe korelaty satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości. Obecnie jest asystentem w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii KUL. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z satysfakcją z małżeństwa, starością, religijnością, uzależnieniami oraz psychoterapią. Współpracuje z dwumiesięcznikiem „Trzeźwymi Bądźcie”. 

Box PDF